Na začátek může být užitečné si společně přiznat, že je v tom pěkný zmatek.  

V tomto článku se dozvíte: 

  • Proč je některý sportovní trenér právem kouč? 
  • Jak se liší výživová poradkyně od výživové koučky?
  • Kdo jsou mentoři? 
  • Kdy chcete pracovat s certifikovanými kouči? 

 

Koučové jsou jako chameleoni.

Může se zdát, že každý, kdo chce být in, o sobě začal prohlašovat, že je kouč nebo koučka. V širokém pojetí totiž kouč rozumí dané problematice, ale zároveň má také snahu své svěřence motivovat, rozvíjet a učit to, co sám už umí (nebo uměl).

Hokejový kouč nehlídá jen tréninky a fyzickou výkonnost, ale pracuje i s psychickou odolností hráče a pomáhá mu, aby našel při sportovním výkonu svůj optimální stav mysli. Většinou je původem sám hráč nebo vystudovaný trenér. Někdy si přizve do tandemu mentálního kouče.

Výživový kouč/koučka navrhuje jídelníček, ale pracuje na míru s daným klientem a bere ohled na okolnosti života, ve kterých muž nebo žena fungují.

Protože stravování bývá komplexní výzva – klienti potřebují zvládnout i logistiku nákupů, plánování jídel, je potřeba vyhradit si čas na vaření a v neposlední řade mít stravování pod kontrolou i z hlediska psychiky. Často jde o vzdělané poradce v oblasti výživy a zdravého životního stylu, někdy i odborné sestry nebo lékaře a lékařky z tohoto oboru. 

Někteří lidé na cestě profesním nebo osobním životem nasbírali tolik cenných zkušeností, že mají touhu předávat je dál lidem, kteří jsou v podobných situacích, ve kterých byli oni. 

Tito lidé jsou mentoři. Jde například o zkušenější kolegy v práci, nebo o ostřílené muže a ženy v různých profesních organizacích, ke kterým se ti méně zkušenější ze stejného oboru (nebo byznysu obecně) mohou chodit radit nebo se od nich inspirovat.

Mentoring může být s koučinkem velmi blízký. Jde o přínosné předávání zkušeností. Je tu ale jeden opravdu zásadní rozdíl. 

Certifikovaní koučové prošli některým z akreditovaných výcviků koučovacích dovedností a znamená to, že si dokonale osvojili koučovací kompetence podle Etického kodexu koučů od Mezinárodní federace koučů. Tito koučové umějí být absolutně neutrální a vždy dávají na první místo zájmy a potřeby klientů před svými. Pokud je to pro klienty přínosné, mohou nabídnout sdílení svých zkušeností v rámci tématu rozhovoru, ale vždy na to jednoznačně upozorní. 

Zjednodušeně řečeno – pokud spolupracujete s certifikovaným koučem nebo koučkou, nikdy vám nebude vnucovat své zkušenosti a nechá vás, abyste si svou cestu a kroky životem dobře promysleli a potom vyzkoušeli. To vám umožní se učit, abyste mohli růst a rozvíjet své dovednosti a svou sebedůvěru, že zvládnete výzvy, které jsou výzvami právě pro vás. 

Ono totiž opravdu není pro váš seberozvoj přínosné, když odcházíte z „falešné“ koučovací konzultace s pocitem, že „ten kouč“ nebo „ta koučka“ jsou ale hvězdy, že vy jste proti nim teprve na začátku. Na to pozor, takhle se nemáte cítit. 

 

Jaké jsou pocity po opravdovém koučinku? 

  • Příliv energie, radost a chuť jít do akce a pokročit na cestě k dosažení vašeho cíle nebo cílů.
  • Vědomí, že víte CO a PROČ budete ve svém životě teď dělat.
  • A víra v sebe sama, že jdete do toho. 

Máte téma, které byste si chtěli v rámci úvodní seznamovací půlhodinky se mnou probrat? 

Ozvěte se mi a ujasníte si, zda vás mohu podpořit tak, jak byste potřebovali.